Göç ve Sığınma Hukuku Eğitim Modülleri


MODÜL1 - Geri Göndermeme, Sınır Dışı Etme ve Uluslararası Koruma

Ocak 2019

MODÜL2 - İdari Gözetim Altındaki Göçmen, Mülteci ve Sığınmacılar için Adalete Erişim

Ocak 2019

MODÜL3 - Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar için Adalete Erişim

Ocak 2019

MODÜL4 - Uluslararası ve Avrupa İnsan Hakları Başvuru Mekanizmaları

Ocak 2019