Ankara 1. İdare Mahkemesi 2020/949 E. 2021/304 K. Sayılı Kararı

Ankara 1. İdare Mahkemesi 2021/1756 E. 2022/336 K. Sayılı Kararı

Ankara 1. İdare Mahkemesi 2021/1755 E. 2022/328 K. Sayılı Kararı