KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Bu internet sitesinin içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. İnternet sitesinde yer alan bilgiler Türkiye’deki ilgili yasal mevzuata uyarınca hazırlanmış genel bilgiler içermekte olup kişilerin bireysel durumlarına dair herhangi bir tavsiye, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Bu bilgilerin iletilmesi avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Mülteci Hakları Merkezi ve Refugee Solidarity Network bu sitede yer alan her türlü bilgi, yazı ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından dolayı oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden sitemizin ziyaretçileri güncel durum hakkında bir avukata danışarak hareket etmelidirler.

İnternet sitemizin ziyaretçilerinin gizliliğine son derece önem veriyor ve saygı gösteriyoruz. Bu sebeple, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ne tür verilerin toplandığı ve işlendiğine dair kapsamlı bir bilgilendirmede bulunmak isteriz.

Ziyaretçilerimizin sitemize nasıl ulaştıklarını ve en çok hangi sayfaları kullandıklarını öğrenmek amacıyla yalnızca Google Analytics üzerinden veri toplamaktayız. Topladığımız bu veriler kişilerin internet sitemize hangi yollarla ulaştıklarını ve en çok hangi sayfaları ziyaret ettiklerini göstermekte olup bu verilerle sizin kim olduğunuzu tespit edemeyiz.

Gizlilik Politikamıza ve internet sitemizin Kullanım Şartları ve Koşullarına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için aşağıda metnin devamını okuyabilirsiniz. Sorularınız olması halinde, Refugee Solidarity Network ya da Mülteci Hakları Merkezi’yle iletişim kurabilirsiniz.

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Hükümler

www.multecihaklari.info sitelerine erişmekle, bu kullanım hükümleriyle ve tüm ilgili yasa ve düzenlemelerle bağlı olduğunuzu ve uygulanabilir her tür ulusal yasalara uymakla yükümlü olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu hükümlerden herhangi birini kabul etmediğiniz takdirde, bu siteyi kullanmanız ya da bu siteye erişmeniz yasaklanacaktır. Bu internet sitelerinde yer alan materyaller, yürürlükte olan marka ve telif hakkı yasalarınca korunur. . Mülteci Hakları Merkezi ve Refugee Solidarity Network burada yazılı olan Kullanım Koşullarını dilediği zaman bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İnternet sitesini istediği zaman kullanıcı ziyaretine ya da  erişime kapatabilir.

Kullanım Lisansı  ve Fikri Mülkiyet

Refugee Solidarity Network (RSN) ile Mülteci Hakları Merkezi’nin (MHM) internet sitelerindeki materyallerin (bilgi ya da yazılımların) bir kopyasının yalnızca kişisel, gayri ticari süreli görüntüleme amacıyla geçici süreliğine indirilmesine izni tanınır. Bu, mülkiyet devri değil, üçüncü kişilere devir hakkı vermeyen lisans verilmesi anlamına gelir.

 • Bu lisansla, materyali değiştiremez ya da kopyalayamaz,
 • materyalleri herhangi bir ticari amaçla ya da kamuya (ticari ya da gayri ticari bir maksatla) teşhir için kullanamaz,
 • ya da materyallerden herhangi bir telif hakkı kaydını ya da diğer mülkiyet hakkı kaydını kaldıramazsınız.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz halinde kendiliğinden fesholur ya da RSN ya da MHM tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir.

İnternet sitesi, internet sitesinde yer alan karar arama ve tüm sistemde bulunan bilgisayar kaynak kodu, veri kodu, ve bunlarla sınırlı olmamak üzere eser vasfına sahip olsun ya da olmasın  5846 sayılı Kanunda tanımlanan biçimiyle programlar  üzerindeki Mali  haklar (5846 sayılı Kanun madde 21- 24)  ve manevi haklar (5846 sayılı Kanun  madde 14 15, 19)  ve manevi hakları kullanım  yetkisi münhasıran  Mülteci Hakları Merkezi ve Refugee Solidarity Network’e aittir.

İnternet sitesinde yer alan bilgilerden iktibas serbestisi içerisinde yararlanmak serbesttir.  Ancak kararların basılı yayın örneğin  kitap, dergi  haline getirilmesi, başka bir internet sitesinde yayınlanması, işlenerek derleme vb adlarla yayınlanması vb yollarla üçüncü kişilere ulaştırılması yasaktır.

Sorumluluğun Reddi

RSN ve MHM’nin internet sitelerindeki materyaller, “olduğu gibi” sunulur. RSN ve MHM, açıkça ya da zımnen hiçbir taahhütte bulunmaz ve zımni taahhütler, zımni ticari elverişlilik garantisi, belirli bir amaç için uygunluk ya da fikri mülkiyetin ya da başka hakların ihlal edilmemesi gibi taahhütler dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı olmaksızın, herhangi bir taahhüt vermez ve bunları geçersiz sayar.

Ayrıca, RSN ve MHM, internet sitelerindeki materyallerin ya da bu materyallerle ilişkili başka materyallerin ya da bu siteyle bağlantılı başka sitelerde bulunan materyallerin doğruluğuna, olası sonuçlarına ya da kullanımının güvenilirliğine ilişkin hiçbir taahhüt ya da beyanda bulunmaz.

Sınırlamalar

RSN ve MHM veya sağlayıcıları, RSN ve MHM’nin internet sitelerinde yer alan materyallerin kullanılmasından ya da kullanılamamasından kaynaklanan (veri veya kazanç kaybından veya hizmetin aksamasından kaynaklanan zararlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir zarardan, RSN ve MHM’ye ya da bir RSN ve MHM yetkili temsilcisine böyle bir zarara yönelik olasılık sözlü ya da yazılı olarak bildirilmiş olsa bile, hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

Materyallerin Doğruluğu

RSN ve MHM’nin internet sitelerinde bulunan materyaller, teknik, dizgisel ya da fotografik hatalar içerebilir. RSN ve MHM, internet sitelerindeki materyallerden hiçbirinin doğru, eksiksiz ya da güncel olduğunu taahhüt etmez. RSN ve MHM, internet sitelerinde yer alan materyaller üzerinde herhangi bir zamanda haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Ancak, RSN ve MHM, materyallerin güncelleneceği taahhüdünde de bulunmaz.

Uygulanacak Hukuk

Bu hüküm ve koşullar, Amerika Birleşik Devletleri New York Eyaleti yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GVKT”) tabidir ve bu yasalar ışığında yorumlanır ve bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda ilgili ülke, eyalet ya da toprağın mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Mülteci Hakları Derneği,  münhasıran Türkiye sınırları içerisinde doğan ihtilaflarda bu madde de yazılı  uygulanacak hukuklardan istediğini  seçme hak ve yetkisine de sahip olmasına karşın   dilerse münhasıran Türk hukukuna göre işlem yapabilir ve  hareket edebilir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

İnternet sitemizin ziyaretçilerinin güvenine değer veriyoruz ve bu nedenle mahremiyetinin ve kullanıcı bilgilerinin korunmasını ciddiyetle ele almaktayız. Ayrıca, ziyaretçilerimizin kullanıcı bilgilerini mahrem ve gizli kabul ederiz. Bu Gizlilik Politikası (“Politika”), internet sitelerimiz yoluyla toplanan kullanıcı bilgilerini hangi amaçla ve nasıl kullandığımızı tanımlamaktadır.

Hangi Bilgileri Toplarız ve Kullanıcı Bilgilerini Nasıl Kullanırız?

İzleme Bilgisi: İnternet sitelerimize eriştiğinizde, alan adınız, İnternet Protokolü (İP) adresiniz, internet sitelerimize girmenizi sağlayan internet sayfasının ad ve konumu, internet sitelerimiz içinde ziyaret ettiğiniz konumlar ve internet sitelerimizin her sayfasında harcadığınız zaman miktarı dahil olmak üzere ama bunlarla kısıtlı olmaksızın internet sitelerimizi kullanışınıza ilişkin genel veriler (topluca, “İzleme Bilgisi”) elde eder, kaydeder ve saklarız. İzleme Bilgisini internet sitelerimizin yönetilmesine, güncellenmesine ve zenginleştirilmesine yarayacak biçimde kullanırız.

Google Analytics: İnternet sitelerimizin trafiğini tahlil etmekte bize yardımcı olması için Google Analytics’ten de yararlanırız. Google Analytics’in kişisel bilgileri nasıl kullanabileceğine ilişkin daha çok bilgi için, lütfen sizi “Google, hizmetlerimizi kullanan sitelerdeki veya uygulamalardaki bilgileri nasıl kullanır?” sayfasına yönlendirecek bu linki tıklayın.

Çerezler: “Çerezler”, bir internet sunucusundan bir internet tarayıcısına gönderilen, bir internet sunucusunun o sunucunun barındırdığı bir internet sitesini ziyaret eden kullanıcıları saptamasına yarayan veri parçalarıdır. İnternet sitelerindeki ziyaretçileri saptamak için Çerezler’den yararlanırız, böylece size daha kişiselleştirilmiş bilgi ve hizmetler sağlayabiliriz. RSN ve MHM internet siteleri, ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığını tahlil etmemize yardımcı olması için Google Analytics çerezleri kullanır. Dilerseniz, internet tarayıcınızı internet sitelerimizden çerez kabul etmeyecek biçimde ayarlayabilirsiniz. Ancak, internet sitelerimizden çerez kabul etmediğiniz takdirde, internet sitelerimize erişemeyebilir ya da internet sitelerimizde performans düşüklüğüyle karşılaşabilirsiniz.

Avrupa Veri Toplama Hakları

RSN ve MHM, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içinden bireylere hizmet verebilir. Bu kişilerle çalışma yürütmek amacıyla, AEA içinde bulunan bireylere (“Veri Kişileri”) ait kişisel bilgileri aktarabiliriz. AEA içindeki bir Veri Kişisinden toplayabileceğimiz kişisel bilgiler arasında kullanıcıların İP adresleri ve kullanıcıların internet sitelerimizle nasıl etkileştiğine ilişkin izleme çerezlerinin sağladığı bilgiler yer alır.

RSN ve MHM tarafından kişisel bilgileri tutulan tüm kişiler, aşağıdaki haklara sahiptir:

 • RSN ve MHM’nin kendilerine ait hangi bilgileri tuttuğunu ve bu bilgileri hangi amaçla tuttuğunu sormak.
 • Bu bilgilerin bir kopyasını ya da bu bilgilere erişim talep etmek.
 • Bu bilgileri nasıl düzeltebileceklerinden ya da güncelleyebileceklerinden haberdar edilmek ve RSN ve MHM’nin veri koruma yükümlülüklerini nasıl yerine getirdiğinden haberdar edilmek.

Ayrıca, AEA içinde toplanan veriler için, veri kişileri, aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Bir üçüncü tarafa gönderilecek böylesi bilgilerin bir kopyasını talep etmek.
 • Mümkünse ve GVKT uyarınca gerekliyse, verilerin silinmesini talep etmek.
 • Mümkünse ve GVKT uyarınca gerekliyse, kişisel bilgilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek.
 • Mümkünse ve GVKT uyarınca gerekliyse, kişisel bilgilerin işlenmesine itirazda bulunmak.
 • İlgili hallerde otomatikleştirilmiş karar vermeye itirazda bulunmak, ve RSN ve MHM’nin kişisel bilgilerinizi işlemesine ilişkin şikayette bulunmak için AEA içindeki bir düzenleyici merciyle temasa geçmek.

Yurt Dışına Aktarımlar

İnternet sitelerimizde sağlanan hizmetlerle bağlantılı olarak, kişisel verilerinizi, Avrupa Birliği’nde öngörülene eşdeğer nitelikte bir kişisel verilerin korunması düzenlemesi içeren ve Avrupa Komisyonu tarafından tanınmayan bir yargı yetki alanı dahil olmak üzere, AEA dışına aktarabiliriz. Böyle bir uygulamada bulunmamız halinde ve süresince, bu türden aktarımlara uygulanacak hukuktan doğan yükümlülüklerimize uymak amacıyla uygun tedbirlerin hayata geçmesini sağlarız. Bunlar arasında Avrupa Birliği tarafından bu amaç için onaylanan Model Hükümleri’ni uygulamak ya da AB’den ABD’ye aktarımlar söz konusu olduğunda aktarımın 2010/87/EC sayılı Avrupa Komisyonu Kararı gereğince AB-ABD Gizlilik Kalkanı çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamak yer alır. Bu konuda almış bulunduğumuz tedbirlere ilişkin daha ayrıntılı bilgi öğrenmek isterseniz, lütfen bize info@mhd.org.tr ve veya info@refugeesolidaritynetwork.org eposta adresinden ulaşınız.

Sorularınız veya Düşünceleriniz için lütfen bize ulaşın

Bu Politikaya ilişkin herhangi bir soru ya da düşüncenizi aktarmak istediğiniz takdirde, lütfen info@mhd.org.tr ve/ya info@refugeesolidaritynetwork.org adreslerimize eposta gönderiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.