Mülteci Hakları Merkezi Hakkında

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi, sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin artırılması, kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi ve sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten dernek statüsünde bir sivil toplum örgütüdür. Merkezi İstanbul’dadır. 15 yılı aşkın süredir Türkiye’de mülteci hukuku ve göç ve sığınma politikası alanlarında çalışmalar yürüten Mülteci Hakları Merkezi, sığınmacı ve göçmenlere yönelik bizatihi yürüttüğü kapsamlı hukuki destek faaliyetleri ile bu alandaki mevzuat ve politika süreçlerine katkı vermeyi amaçlayan savunuculuk faaliyetlerinin yanısıra, avukatlar ve sivil toplum örgütü çalışanlarının bu alandaki uzmanlıklarını ve dahiliyetlerini teşvik etmeye ve desteklemeye yönelik kapasite-geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Bu çerçevede, avukatlara ve sivil toplum örgütlerine yönelik uzmanlaşma seminerleri gerçekleştirmekte; mülteci hukuku alanında çeşitli referans kaynakları hazırlamakta; gerek barolar ve diğer adalete erişim paydaşları, gerekse göç yönetimi ve politikası alanında hem ulusal hem de uluslararası alandaki başlıca paydaşlarla iletişim ve istişare içinde, Türkiye’de sığınmacı ve göçmenlere yönelik hukuki destek arzını ve sunulan hukuki destek ve avukatlık hizmetlerinin niteliğini yükseltmeye yönelik çabalara katkı sunmaktadır. Mülteci Hakları Merkezi’nin tarihçesi, çeşitli yayınlar ve faaliyetleri ile ayrıntılar, ve iletişim bilgilerine erişmek için kurumsal internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 

Mülteci Hukuku Bilgi Platformu Hakkında

Bu internet sitesi, Türkiye’de sığınmacılara ve diğer hassas durumdaki yabancılara yönelik hukuki destek hizmetleri sunan avukatlar ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarının, gerek göç ve sığınma hukuku alanında uzmanlaşma gayretlerinde, gerekse vaka düzeyinde yürütecekleri çalışmalarda ihtiyaç duyacakları temel referans belgelerini tek bir çatı altında sunmayı amaçlamaktadır. Göç ve iltica hukuku ile uygulamaları açısından dünyanın en kritik bölgelerinden birinde faaliyet yürüten Türkiye’deki avukat ve hak savunucusu camiasının mülteci hukuku alanındaki uzmanlıklarını desteklemek amacıyla; ilgili mevzuat, belge ve form örnekleri, hazırladığımız/tercüme ettiğimiz ya da derlediğimiz kaynaklar, sığınma hukuku bireysel öğrenme serisi ve Mülteci Hakları Merkezi’nin dernek faaliyetleri kapsamında takip ettiği vakalara ilişkin olumlu mahkeme kararları seçkisini platformumuzda sunuyoruz.