Denizli 1. İdare Mahkemesi 2023/1923 E. 2024/926 K.

Denizli 1. İdare Mahkemesi 2023/2079 E. 2024/769 K.

Denizli 1. İdare Mahkemesi 2023/2078 E. 2024/769 K.

Denizli 1. İdare Mahkemesi 2023/2079 E. Yürütmeyi Durdurma Kararı