Edirne İdare Mahkemesi 2023/1681 E. 2023/2160 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2023/989 E. 2023/2111 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/2600 E. 2023/1016 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/1064 E. 2022/1479 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/324 E. 2022/717 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/323 E. 2022/716 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/244 E. 2022/654 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/153 E. 2022/568 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2021/2376 E. 2022/249 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2021/1943 E. 2021/1999 K. Sayılı Kararı