Erzurum 1. İdare Mahkemesi 2023/364 E. 2023/1633 K. Sayılı Kararı

Developed by Polar Stork