İzmir 1. İdare Mahkemesi 2022/2170 E. 2023/676 K. Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/22 E. 2020/1632 K. Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/535 E. 2020/1404 K. Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/534 E. 2020/1198 K. Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/469 E. 2020/1426 K. Sayılı Kararı