İzmir BİM 6. Dava Dairesi 2022/1836 E. 2022/1599 K. Sayılı Kararı