Ordu İdare Mahkemesi 2023/1091 E. 2024/114 K.

Ordu İdare Mahkemesi 2022/556 E. 2023/13 K. Sayılı Kararı