Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2023/945 E. 2023/1427 K. Sayılı Kararı

Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2021/805 E. 2022/320 K. Sayılı Kararı

Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2021/804 E. 2022/319 K. Sayılı Kararı

Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2021/803 E. 2022/318 K. Sayılı Kararı

Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2021/802 E. 2022/317 K. Sayılı Kararı

Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2021/801 E. 2022/316 K. Sayılı Kararı