İdari Gözetim Kararı

Eklenme Tarihi

PDF Olarak İndir

DİKKAT: Uygulamada 6 aylık idari gözetim kararlarına rastlanmakla birlikte idari gözetiminin devamında zaruret olup olmadığının her ay resen değerlendirilmesi gerekmektedir. İdari gözetim kararına karşı Sulh Ceza Hakimine başvurulabilir. İdari gözetim kararına karşı itiraz için bir süre öngörülmemiş olup idari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun “Sınır dışı etmek üzere idari gözetim ve süresi” başlıklı 57. Maddesinin 3. Fıkrasında “Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir “ düzenlemesi yer almaktadır. Yine aynı maddenin 4 fıkrası uyarınca ise “İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenmez. İdari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhâl sonlandırılır. Bu yabancılara, 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.57. Maddenin 6. Fıkrasında ise  “ İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.” hükmü düzenlenmiştir.