Uluslararası Koruma Başvuru Sahibinin Uydu İle Sevkine Dair Tebliğ Tebellüğ Belgesi

Eklenme Tarihi

PDF Olarak İndir

Uluslararası Koruma Başvurusu Yapmiş Kişinin YUKK Madde 71’e İstinaden “Uydu İle” Sevkine Dair Tebliğ Örneği