YUKK MADDE 54/1 KAPSAMINDA VERİLEN SINIR DIŞI TEBLİĞ TEBELLÜĞ BELGESİ ÖRNEĞİ