YUKK MADDE 77’YE İSTİNADEN VERİLEN ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSUNUN GERİ ÇEKİLMİŞ SAYILMASI KARARI ÖRNEĞİ