Bursa BİM 3. Dava Dairesi 2021/151 E. 2021/468 K. Sayılı Kararı

Bursa BİM 3. Dava Dairesi 2021/320 E. 2021/298 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2021/1745 E. 2022/718 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/2563 E. 2021/383 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/1257 E. 2021/114 K. Sayılı Kararı

Kastamonu İdare Mahkemesi 2022/433 E. 2022/971 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/1064 E. 2022/1479 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/324 E. 2022/717 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/323 E. 2022/716 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/244 E. 2022/654 K. Sayılı Kararı