Bursa BİM 3. Dava Dairesi 2022/251 E. 2022/423 K. Sayılı Kararı

İzmir BİM 6. Dava Dairesi 2022/1836 E. 2022/1599 K. Sayılı Kararı

Ankara 1. İdare Mahkemesi 2020/949 E. 2021/304 K. Sayılı Kararı