Edirne İdare Mahkemesi 2022/244 E. 2022/654 K. Sayılı Kararı