Denizli İdare Mahkemesi 2022/1101 E. 2022/1980 K. Sayılı Kararı