Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkezi, İl Ve İlçe Koordinasyonların Çalışma, Usûl Ve Esasları Yönergesi (2013)

Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun

Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Sosyal Hizmetler Kanunu

Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Refakatsiz Çocuklar Yönergesi

Çocuk Koruma Kanunu

Developed by Polar Stork