Edirne İdare Mahkemesi 2022/2600 E. 2023/1016 K. Sayılı Kararı

Bursa BİM 3. Dava Dairesi 2021/151 E. 2021/468 K. Sayılı Kararı

Bursa BİM 3. Dava Dairesi 2022/251 E. 2022/423 K. Sayılı Kararı