İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2021/109 E. 2021/1163 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/1273 E. 2021/11 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/995 E. 2021/453 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/985 E. 2021/454 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/941 E. 2021/538 K. sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/933 E. 2020/2514 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/932 E. 2021/1109 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/849 E. 2021/1244 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/823 E. 2021/387 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2021/2924 E. 2022/250 K. Sayılı Kararı