Denizli 1. İdare Mahkemesi 2023/2079 E. 2024/769 K.

Denizli 1. İdare Mahkemesi 2023/2078 E. 2024/769 K.

Erzurum 1. İdare Mahkemesi 2023/2269 E. 2024/415 K.

Edirne İdare Mahkemesi 2023/3790 E. 2024/589 K.

Van 1. İdare Mahkemesi 2023/2469 E. 2023/2952 K. Sayılı Kararı

Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2023/945 E. 2023/1427 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2023/1681 E. 2023/2160 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2023/989 E. 2023/2111 K. Sayılı Kararı

Kırıkkale İdare Mahkemesi 2023/322 E. 2023/581 K. Sayılı Kararı

İstanbul 15. İdare Mahkemesi 2022/1043 E. 2023/3169 K. Sayılı Kararı