İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği 2022/9071 D.iş Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/22 E. 2020/1632 K. Sayılı Kararı