Edirne İdare Mahkemesi 2022/2600 E. 2023/1016 K. Sayılı Kararı

Denizli İdare Mahkemesi 2022/1101 E. 2022/1980 K. Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/22 E. 2020/1632 K. Sayılı Kararı

Çanakkale İdare Mahkemesi 2020/1660 E. 2021/721 K. Sayılı Kararı

Çanakkale İdare Mahkemesi 2020/1637 E. 2021/725 K. Sayılı Kararı

Ankara 1. İdare Mahkemesi 2020/949 E. 2021/304 K. Sayılı Kararı