Van 1. İdare Mahkemesi 2023/2469 E. 2023/2952 K. Sayılı Kararı

İstanbul 15. İdare Mahkemesi 2022/1043 E. 2023/3169 K. Sayılı Kararı

Developed by Polar Stork