İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/422 E. 2020/1997 K. Sayılı Kararı

Kastamonu İdare Mahkemesi 2022/433 E. 2022/971 K. Sayılı Kararı