İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2019/1983 E. 2020/255 K. Sayılı Kararı

Elazığ 1. İdare Mahkemesi 2018/304 E. 2018/412 K. Sayılı Kararı