Denizli 1. İdare Mahkemesi 2023/1923 E. 2024/926 K.

Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği 2023/12704 Değişik İş

Anayasa Mahkemesi 2020/1673 No’lu Bireysel Başvuruya Dair 02.04.2024 Tarihli İhlal Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2023/900 E. 2024/2036 K.

Denizli 1. İdare Mahkemesi 2023/2079 E. 2024/769 K.

Denizli 1. İdare Mahkemesi 2023/2078 E. 2024/769 K.

Edirne İdare Mahkemesi 2023/3118 E. 2024/1370 K.

Denizli 1. İdare Mahkemesi 2023/2079 E. Yürütmeyi Durdurma Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2023/3790 E. 2024/589 K.

Van 2. Sulh Ceza Hakimliği 2024/1576 Değişik İş