Edirne İdare Mahkemesi 2023/1681 E. 2023/2160 K. Sayılı Kararı

Kırıkkale İdare Mahkemesi 2023/322 E. 2023/581 K. Sayılı Kararı

Bolu İdare Mahkemesi 2021/869 E. Sayılı YD Kararı

Denizli İdare Mahkemesi 2022/1101 E. 2022/1980 K. Sayılı Kararı

Bursa BİM 3. Dava Dairesi 2022/251 E. 2022/423 K. Sayılı Kararı

İzmir BİM 6. Dava Dairesi 2022/1836 E. 2022/1599 K. Sayılı Kararı

Çanakkale İdare Mahkemesi 2020/1660 E. 2021/721 K. Sayılı Kararı

Çanakkale İdare Mahkemesi 2020/1637 E. 2021/725 K. Sayılı Kararı

Kayseri 1. İdare Mahkemesi 2022/786 E. 2022/1342 K. Sayılı Kararı

Kırklareli İdare Mahkemesi 2020/359 E. 2020/333 K. Sayılı Kararı