Bursa BİM 3. Dava Dairesi 2021/151 E. 2021/468 K. Sayılı Kararı

Bursa BİM 3. Dava Dairesi 2021/320 E. 2021/298 K. Sayılı Kararı

Bursa BİM 3. Dava Dairesi 2022/251 E. 2022/423 K. Sayılı Kararı

İzmir BİM 6. Dava Dairesi 2022/1836 E. 2022/1599 K. Sayılı Kararı