Anayasa Mahkemesi 2018/32122 Başvuru Numaralı Bireysel Başvuruya Dair Tedbir Kararı

Ankara 1. İdare Mahkemesi 2020/949 E. 2021/304 K. Sayılı Kararı