İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/535 E. 2020/1404 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/422 E. 2020/1997 K. Sayılı Kararı