İzmir 1. İdare Mahkemesi 2022/2170 E. 2023/676 K. Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/534 E. 2020/1198 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/2563 E. 2021/383 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/1257 E. 2021/114 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/422 E. 2020/1997 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/71 E. 2020/1891 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2019/3136 E. 2020/798 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/153 E. 2022/568 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2021/1943 E. 2021/1999 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/249 E. 2022/451 K. Sayılı Kararı