İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/534 E. 2020/1198 K. Sayılı Kararı

Zonguldak İdare Mahkemesi 2021/880 E. 2022/2 K. Sayılı Kararı