İstanbul 15. İdare Mahkemesi 2022/1043 E. 2023/3169 K. Sayılı Kararı

Developed by Polar Stork