Edirne İdare Mahkemesi 2022/2600 E. 2023/1016 K. Sayılı Kararı