Erzurum 1. İdare Mahkemesi 2023/2269 E. 2024/415 K.

Edirne İdare Mahkemesi 2023/1681 E. 2023/2160 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/244 E. 2022/654 K. Sayılı Kararı

Kocaeli 1. İdare Mahkemesi 2022/45 E. 2022/510 K. Sayılı Kararı