Edirne İdare Mahkemesi 2022/244 E. 2022/654 K. Sayılı Kararı

Kocaeli 1. İdare Mahkemesi 2022/45 E. 2022/510 K. Sayılı Kararı