Van 1. İdare Mahkemesi 2023/2469 E. 2023/2952 K. Sayılı Kararı

Kırıkkale İdare Mahkemesi 2023/322 E. 2023/581 K. Sayılı Kararı

Van 1. İdare Mahkemesi 2021/1494 E. 2021/1765 K. Sayılı Kararı

Van 1. İdare Mahkemesi 2021/1180 E. 2021/1764 K. Sayılı Kararı