Kayseri 1. İdare Mahkemesi 2022/786 E. 2022/1342 K. Sayılı Kararı

Zonguldak İdare Mahkemesi 2021/880 E. 2022/2 K. Sayılı Kararı