Denizli 1. İdare Mahkemesi 2023/2079 E. Yürütmeyi Durdurma Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2023/3790 E. 2024/589 K.

Van 1. İdare Mahkemesi 2023/2469 E. 2023/2952 K. Sayılı Kararı

Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2023/945 E. 2023/1427 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2023/1681 E. 2023/2160 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2023/989 E. 2023/2111 K. Sayılı Kararı

Kırıkkale İdare Mahkemesi 2023/322 E. 2023/581 K. Sayılı Kararı

İstanbul 15. İdare Mahkemesi 2022/1043 E. 2023/3169 K. Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2022/2170 E. 2023/676 K. Sayılı Kararı

Kayseri 1. İdare Mahkemesi 2022/786 E. 2022/1342 K. Sayılı Kararı