Edirne İdare Mahkemesi 2023/1681 E. 2023/2160 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2023/989 E. 2023/2111 K. Sayılı Kararı

Kırıkkale İdare Mahkemesi 2023/322 E. 2023/581 K. Sayılı Kararı

İstanbul 15. İdare Mahkemesi 2022/1043 E. 2023/3169 K. Sayılı Kararı

Developed by Polar Stork