İzmir 1. İdare Mahkemesi 2022/2170 E. 2023/676 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2019/1983 E. 2020/255 K. Sayılı Kararı

Kayseri 1. İdare Mahkemesi 2022/786 E. 2022/1342 K. Sayılı Kararı

Kırklareli İdare Mahkemesi 2020/359 E. 2020/333 K. Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/535 E. 2020/1404 K. Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/534 E. 2020/1198 K. Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/469 E. 2020/1426 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2021/1745 E. 2022/718 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/2563 E. 2021/383 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/1257 E. 2021/114 K. Sayılı Kararı