Türk Vatandaşlığı Kanunu

İdari Gözetime Alternatif Yükümlülüklere İlişkin Yönetmelik

İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Geçici Koruma Yönetmeliği

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Developed by Polar Stork