Van 1. İdare Mahkemesi 2023/2469 E. 2023/2952 K. Sayılı Kararı

Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2023/945 E. 2023/1427 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2023/1681 E. 2023/2160 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2023/989 E. 2023/2111 K. Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/535 E. 2020/1404 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2021/1745 E. 2022/718 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/2563 E. 2021/383 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/1257 E. 2021/114 K. Sayılı Kararı

Kastamonu İdare Mahkemesi 2022/433 E. 2022/971 K. Sayılı Kararı

Edirne İdare Mahkemesi 2022/1064 E. 2022/1479 K. Sayılı Kararı