Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2023/945 E. 2023/1427 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/1257 E. 2021/114 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/422 E. 2020/1997 K. Sayılı Kararı