Kırıkkale İdare Mahkemesi 2023/322 E. 2023/581 K. Sayılı Kararı

Kayseri 1. İdare Mahkemesi 2022/786 E. 2022/1342 K. Sayılı Kararı

Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2021/805 E. 2022/320 K. Sayılı Kararı

Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2021/804 E. 2022/319 K. Sayılı Kararı

Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2021/803 E. 2022/318 K. Sayılı Kararı

Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2021/802 E. 2022/317 K. Sayılı Kararı

Zonguldak İdare Mahkemesi 2021/880 E. 2022/2 K. Sayılı Kararı