Edirne İdare Mahkemesi 2022/2600 E. 2023/1016 K. Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2022/2170 E. 2023/676 K. Sayılı Kararı

Bolu İdare Mahkemesi 2021/869 E. Sayılı YD Kararı

Elazığ 1. İdare Mahkemesi 2018/304 E. 2018/412 K. Sayılı Kararı

Ordu İdare Mahkemesi 2022/556 E. 2023/13 K. Sayılı Kararı

Denizli İdare Mahkemesi 2022/1101 E. 2022/1980 K. Sayılı Kararı

İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/22 E. 2020/1632 K. Sayılı Kararı

Bursa BİM 3. Dava Dairesi 2021/151 E. 2021/468 K. Sayılı Kararı

Bursa BİM 3. Dava Dairesi 2021/320 E. 2021/298 K. Sayılı Kararı

Bursa BİM 3. Dava Dairesi 2022/251 E. 2022/423 K. Sayılı Kararı