İzmir 1. İdare Mahkemesi 2020/22 E. 2020/1632 K. Sayılı Kararı

İstanbul 15. İdare Mahkemesi 2021/2114 E. 2022/1558 K. Sayılı Kararı

İstanbul 15. İdare Mahkemesi 2021/1876 E. 2022/1124 K. Sayılı Kararı