İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/849 E. 2021/1244 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2020/823 E. 2021/387 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2021/2924 E. 2022/250 K. Sayılı Kararı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2021/1472 E. 2021/2319 K. Sayılı Kararı