BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ MÜLTECİ BELGESİ ÖRNEĞİ (ARTIK DÜZENLENMİYOR)

10 Eylül 2018 tarihine kadar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye’ye gelen sığınmacıların kayıtlarını alıyor ve üçüncü bir ülkeye yerleştirme süreçlerini yürütmek amacıyla, başvurucuların mültecilik iddiasını değerlendiriyordu. Ancak 10 Eylül 2018 tarihi itibariyle BMMYK, kayıt ve mülteci statü belirleme işlemlerini durdurmuştur. Dolayısıyla, bu tarihten itibaren BMMYK Mülteci Belgesi düzenlenmemektedir.

BMMYK Mülteci Belgesi, BMMYK’nın kendi mülteci statü belirleme değerlendirmesi neticesinde mülteci olarak tanınmış kişiler için düzenlenen belgedir.