Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Mülteci Belgesi (Artık Düzenlenmiyor)

Eklenme Tarihi

PDF Olarak İndir

10 Eylül 2018 tarihine kadar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye’ye gelen sığınmacıların kayıtlarını alıyor ve üçüncü bir ülkeye yerleştirme süreçlerini yürütmek amacıyla, başvurucuların mültecilik iddiasını değerlendiriyordu. Ancak 10 Eylül 2018 tarihi itibariyle BMMYK, kayıt ve mülteci statü belirleme işlemlerini durdurmuştur. Dolayısıyla, bu tarihten itibaren BMMYK Mülteci Belgesi düzenlenmemektedir.

BMMYK Mülteci Belgesi, BMMYK’nın kendi mülteci statü belirleme değerlendirmesi neticesinde mülteci olarak tanınmış kişiler için düzenlenen belgedir.